200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen

200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen

In 1818 werd in Harlingen de school voor Wis en Zeevaartkunde opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Nu 200 jaar later is de Maritieme Academie Harlingen een bruisend maritiem kenniscentrum waar studenten vanaf 12 jaar worden opgeleid om een beroep in de binnen- of zeevaart uit te oefenen maar waar ook grote groepen volwassenen uit binnen en buitenland een (na)scholing volgen.

Om het lustrumjaar 2018 kracht bij te zetten organiseert de MA Harlingen met andere partijen een aantal activiteiten :

Op 24 mei 2018 zal het eerste exemplaar van het door Maritiem historicus Jur Leinenga geschreven boek “200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen” worden aangeboden in het Entrepotgebouw in Harlingen. Het boek wordt uitgegeven door de Walburg pers en beschrijft de 200 jaar geschiedenis aan de hand van unieke levensbeschrijvingen van een 15 tal leerlingen uit de periode 1818 2018. Ook de laatste 40 jaar geschiedenis tot op de dag van vandaag komt uitvoerig aan bod!

Op 25 mei 2018 is er een activiteit voor alle huidige studenten van de MA Harlingen georganiseerd van en voor studenten en personeel.

Op de middag van de 25e mei 2018 wordt in het gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen de tentoonstelling over 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen geopend.

Op zaterdag 26 mei 2018 is er een grootse reünie met feestelijk programma voor alle nog in leven zijnde oud leerlingen, studenten en medewerkers van de MA Harlingen en de scholen die haar voorgingen.

We hebben het dan over de volgende scholen en opleidingen :

– Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen
– KOFS Oranje Nassauschool voor Rijn-,binnen en kustvaart
– Binnenvaartavondschool
– Noordzee College afdeling Rijn-, binnen en kustvaart
– Maritieme Academie Harlingen VMBO
– Maritieme Academie Harlingen MBO ( ROC NOVA College)

200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen

In 1818 werd in Harlingen de school voor Wis en Zeevaartkunde opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Nu 200 jaar later is de Maritieme Academie Harlingen een bruisend maritiem kenniscentrum waar studenten vanaf 12 jaar worden opgeleid om een beroep in de binnen- of zeevaart uit te oefenen maar waar ook grote groepen volwassenen uit binnen en buitenland een (na)scholing volgen.

Om het lustrumjaar 2018 kracht bij te zetten organiseert de MA Harlingen met andere partijen een aantal activiteiten :

Op 24 mei 2018 zal het eerste exemplaar van het door Maritiem historicus Jur Leinenga geschreven boek “200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen” worden aangeboden in het Entrepotgebouw in Harlingen. Het boek wordt uitgegeven door de Walburg pers en beschrijft de 200 jaar geschiedenis aan de hand van unieke levensbeschrijvingen van een 15 tal leerlingen uit de periode 1818 2018. Ook de laatste 40 jaar geschiedenis tot op de dag van vandaag komt uitvoerig aan bod!

Op 25 mei 2018 is er een activiteit voor alle huidige studenten van de MA Harlingen georganiseerd van en voor studenten en personeel.

Op de middag van de 25e mei 2018 wordt in het gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen de tentoonstelling over 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen geopend.

Op zaterdag 26 mei 2018 is er een grootse reünie met feestelijk programma voor alle nog in leven zijnde oud leerlingen, studenten en medewerkers van de MA Harlingen en de scholen die haar voorgingen.

We hebben het dan over de volgende scholen en opleidingen :

– Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen
– KOFS Oranje Nassauschool voor Rijn-,binnen en kustvaart
– Binnenvaartavondschool
– Noordzee College afdeling Rijn-, binnen en kustvaart
– Maritieme Academie Harlingen VMBO
– Maritieme Academie Harlingen MBO ( ROC NOVA College)