200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen

REÜNIE ‘200 JAAR MARITIEM ONDERWIJS IN HARLINGEN OP ZATERDAG 26 MEI WORDT ÉÉN GROOT FEEST, VAN BEGIN TOT EIND.

De reünie die op zaterdag 26 mei aanstaande in Harlingen ter gelegenheid van ‘200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen’ wordt gehouden, bestaat uit een uitgebreid en feestelijk programma dat duurt van 10.30 tot 20.00 uur.

Oud leerlingen en oud medewerkers van harte welkom!

Het programma is inmiddels definitief vastgesteld en speelt zich af op- en rond de gebouwen van de Maritieme Academie Harlingen aan de Almenumerweg, in het stadscentrum en in de Nieuwe Willemshaven.

Uiteraard staat deze dag de onderlinge ontmoeting centraal. Oud-leerlingen en oud-collega’s ontmoeten elkaar om samen oude schoolherinneringen op te halen. Er hebben zich al een paar honderd personen aangemeld. De inschrijving staat nog steeds open. U kunt zich via de hiernaast aangegeven button aanmelden. Wacht niet te lang. Doe het nu!

All inclusive prijs dankzij anonieme sponsor

Het is echt waar! Een anonieme sponsor heeft een financiële bijdrage voor de kosten van de reünie geleverd. Dat betekent dat we de bijdrage voor deelname kunnen verlagen tot een bedrag van € 49,50. per persoon. Dat is een all inclusive prijs voor lunch, hapjes, entree Hannemahuis en avondmaaltijd en zeven consumpties.

Feesttent op voorterrein

Het programma begint en eindigt in de feesttent op het voorterrein voor de huisvesting. Om 11.00 uur vindt daar een openingsprogramma plaats en wordt aansluitend de lunch genuttigd. Het (mid)dagprogramma is naar vrije keuze invulbaar bij ons op en rondom de school, in de stad en in de Nieuwe Willemshaven.

Aan het eind van de middag wordt de reünie in de feesttent afgesloten met een warm-koud buffet en uitbundige optredens van de Makkumer Blues Brothers en Frerik de Swetser.

Inloop tijdens symposium

In de recreatiezaal van onze school wordt van 13.30 tot 16.30 uur het Symposium “200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen” gehouden. Dat wordt georganiseerd door de Wurkgroep Maritime Skiednis namens de Fryske Akademy. Hier zullen verschillende historici, waaronder de schrijver van het jubileum boek Jur Leinenga, ingaan op de verbinding tussen het heden en het verleden van het Maritiem Onderwijs door de eeuwen heen. Reünie deelnemers die hier even sfeer willen proeven, kunnen vrij in en uitlopen

Middagprogramma op school, in de stad en in de havens

OP SCHOOL

In onze schoolgebouwen aan de Almenumerweg kunt u als deelnemer aan de reünie kennismaken met het hedendaagse moderne maritieme onderwijs. Het full mission binnenvaart simulatorencentrum en de zeevaartsimulatoren springen daarbij in het oog evenals het lifeboat trainingscentrum op het voorterrein. Onze nieuwste aanwinst, de Lego Mindstorms Studio waar robotisering en autonoom varen centraal staan, zal zeker ook de nodige aandacht trekken. En verder zijn er in de klaslokalen speciale gastlessen door oud docenten. En er wordt oud filmmateriaal van bootsman Beers vertoond. In het restaurant worden onder de strenge maar rechtvaardige leiding van hofmeester Visser aardappelschil wedstrijden gehouden.

Natuurlijk is onze moderne huisvesting van de huidige generaties leerlingen ook geopend evenals de bijbehorende recreatieruimtes, restaurant en studieruimtes. Ook vindt er een speciale editie van het WK Trosgooien plaats. Voor de winnaar staat een beker klaar en ‘eeuwige roem’. Meedoen dus!

IN DE STAD

De reünisten kunnen in het centrum van Harlingen de expositie ‘200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen’ in het gemeentemuseum het Hannemahuis bezoeken. Ook kan langs de vroegere schoollocatie ‘het Oude Weeshuis’ aan de Zuid-Oostersingel worden gewandeld waar vroeger de oude zeevaartschool gevestigd was. Aan diezelfde singel, worden ter hoogte van onze ligplaatsen onder deskundige leiding wrikwedstrijden gehouden.

Eveneens kunnen er onder leiding van stadsgidsen wandelingen in het centrum van Harlingen worden gemaakt. Vertrek en eindpunt is op onze school.

IN DE HAVEN

In de Nieuwe Willemshaven zijn de opleidingsschepen Prinses Maxima en ms Emeli te bezichtigen. De reünisten kunnen in dezelfde haven ook een bezoek brengen aan de in aanbouw zijnde replica van de Willem Barents.

PROGRAMMABOEKJE

Deelnemers aan de reünie ontvangen op zaterdag 26 mei een programmaboekje met allerlei informatie over de verschillende activiteiten. Een handige gids om het programma zo optimaal mogelijk te beleven.

ZEGT HET VOORT 

Wij roepen oud-leerlingen en oud-medewerkers van harte op om deel te nemen en zich aan te melden. Daarnaast vragen wij je ambassadeur te zijn en in je omgeving andere oud-leerlingen en oud-medewerkers te attenderen op onze feestelijke reünie dag op zaterdag 26 mei aanstaande.

 

Inschrijven nieuwsbrief reünie 26 mei 2018