‘AL DOENDE LEERT MEN’: 1E DOE MIDDAG GROOT SUCCES

De Doe Middag die afgelopen woensdag op de Maritieme Academie Harlingen is gehouden, werd een groot succes. Het gezegde ‘al doende leert men’’ was volop van toepassing. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs deden in kleine groepjes aan tal van activiteiten mee zoals het maken van een blaasvoertuig, het leggen van echte zeemansknopen, het schakelen van eigen navigatieverlichting, zelf varen in bootjes op het water voor de school, een bezoek aan het nieuwe binnenvaartsimulator centrum, een bezoek aan de huisvesting om kennis te maken met het wonen op school en een bezoek aan het opleidingsschip ms Emeli dat in Harlingen ligt afgemeerd. De leerlingen kwamen ogen en oren én tijd te kort om alles mee te maken. Het enthousiasme voor de maritieme ontdekkingsreis die zij meemaakten, was groot!

Ook voor ouders

Voor de ouders en begeleiders van de kinderen was er een Oudercafé ingericht waar met de schoolleiding en docenten gesproken kon worden. Daarnaast verzorgden onze leerlingen excursies door ons schoolcomplex om ook aan de ouders en begeleiders een indruk te geven van het hedendaagse maritiem beroepsonderwijs.

Omrop Fryslân Skoal TV

Omrop Fryslân TV was deze Doe Middag ook te gast. Zij hadden voor Skoal TV een interview met onze leerling Niels Meyer uit klas 1B en volgden hem ook bij de begeleiding van een groep basisschool scholieren. De opnamen zijn dinsdag 22 november aanstaande te zien.

Aanmelden Doe-Middag 23 november

Woensdag 23 november aanstaande organiseren we van 14.30 tot 17.00 uur opnieuw een Doe Middag. Leerlingen kunnen hier aangemeld worden.