Woensdag 5 december is begonnen met het hermotoriseren van onze ms. Emeli. Door deze ombouw zal de Emeli schoner en zuiniger gaan varen, wat dus bijdraagt aan een schonere binnenvaart. De hermotorisering is onderdeel van het Interreg project, waar op ons projectbureau hard aan wordt gewerkt.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+