Organisatie

Medezeggenschapsraad

De Dunamare Onderwijs Groep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die kortweg GMR wordt genoemd. Elke opleidingslocatie – dus ook Harlingen – is daarinvertegenwoordigd. Ouders en leerlingen zijn ook bij deze GMR betrokken. Zij controleren met name de centrale directie. Elke opleidingslocatie heeft een deelmedezeggenschapsraad die één persoon – meestal de voorzitter – aanwijst als afgevaardigde naar de GMR. Bij ons in Harlingen hebben we een deelmedezeggenschapsraad die bestaat uit:

  • Mevrouw S. Weistra, voorzitter
  • Mevrouw L. Post, secretaresse
  • Pieter-Jan Rodenburg, leerling
  • Mevrouw J. Duijndam, ouder.

De raad heeft regelmatig overleg met directie en managementteam en heeft invloed op het besluitvormingsproces.