Algemeen

Algemene informatie over Maritieme Academie Harlingen

Schepen

De Maritieme Academie Harlingen en het Maritiem College Velsen maken samen gebruik van drie instructieschepen:

  • Ms Maxima
  • Tankerduwbak Amalia
  • Ms Emeli

Met deze schepen kunnen alle denkbare situaties uit de beroepspraktijk worden nagebootst.

Tijdens de opleiding

Binnen de opleiding neemt het echte varen een belangrijke plaats in. Daar doe je het allemaal voor. De vaarreizen zijn verplicht voor alle leerlingen. Bij langere reizen ontvangen leerlingen en ouders een brief met relevante informatie.

Aan de school is huisvesting verbonden waar de leerlingen wonen. Die ligt aan de westkant van het schoolgebouw. Voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar VMBO wordt soms een uitzondering gemaakt als ze heel dicht bij de school wonen. Vanaf het derde leerjaar is deelname aan de huisvesting verplicht. Het is ook een onderdeel van het onderwijsproces.
In de latere praktijk moeten bemanningsleden ook samenwonen op een schip. In het vierde leerjaar wordt ingezet op zo zelfstandig mogelijk wonen onder minimale begeleiding.

Ms Prinses Maxima en tankerduwbak Amalia

Het instructieschip is voorzien van een hefbare stuurhut en een boegschroef. De stuurhut is voorzien van de nieuwste apparatuur en dubbel uitgevoerd zodat de instructeur over dezelfde informatie beschikt als de leerling. Aan boord is een accommodatie voor 24 leerlingen en 4 bemanningsleden. Zowel het motorschip als de duwbak beschikken over een leslokaal. Op het motorschip wordt het leslokaal ook gebruikt als eetzaal en recreatieruimte. De lange Prinses Amalia is een tankduwbak waar leerlingen door een praktijkinstructeur worden onderwezen in het omgaan met “natte lading”. De leerlingen kunnen de tankduwbak (388 ton) echt laden en lossen. Het schip is volledig uitgerust als een moderne tanker. De lading: water met een kleurtje. Tevens is de bak voorzien van een bunker- giek waarmee ook auto’s van en aan boord kunnen worden geplaatst.

Het koppelverband is geheel aangepast aan de eisen van deze tijd. De leerlingen van de Maritieme Academie in Harlingen en het Maritiem College Velsen (beiden behoren tot de Dunamare Onderwijs Groep) die de opleiding matroos volgen, krijgen met de komst van dit modernste opleidingsschip van Europa, de kans om hun eerste praktische kennis op te doen op het gebied van moderne tankvaart. Het varen met koppelverbanden vormt een belangrijk uitgangspunt voor de op nieuwe leest geschoeide praktijktraining in de binnenvaart.

Aan boord van de lange Prinses Maxima maken de leerlingen hun langere reizen over de Rijn en in het Amsterdam Rotterdam Antwerpen ( ARA) gebied.

Emeli

De Emeli is een schip voor droge lading van 55 meter lang en ruim 7 meter breed, gebouwd in 1961 bij scheepswerf St. Pieter in Hemiksem. Vroeger werd het schip gehuurd, tegenwoordig is het eigendom van de Dunamare Onderwijs Groep.

Leerlingen gaan in groepjes van maximaal twaalf met een praktijkinstructeur aan boord van het m.s. Emeli en verrichten daar alle handelingen die in de praktijk van een matroos verwacht worden op een droge lading schip. Af en toe wordt lading vervoerd. Dit gebeurt op niet commerciële basis, zodat er geen sprake is van concurrentie met de binnenvaart.