Ouders

Alles voor ouders van leerlingen van Maritieme Academie Harlingen

Huisvestingskosten

Om de bijdrage in de huisvestingskosten te kunnen vaststellen hebben wij de inkomensgegevens van de ouders over het voorafgaande kalenderjaar nodig. In de meeste gevallen volstaat een inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB60-verklaring). U kunt deze verklaring aanvragen via de belastingtelefoon: tel. 0800-0543. De inkomensverklaring is een officiële verklaring over het inkomen zoals dat over het afgelopen kalenderjaar bij de belastingdienst is geregistreerd. Ouders die geen afdoende inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen verkrijgen, zijn gehouden om een andere correcte specificatie van hun bruto jaarinkomen te verstrekken. Zo kan een ondernemer indien nodig zijn inkomen specificeren aan de hand van de bedrijfsresultaten van zijn onderneming.Wanneer de gevraagde inkomensgegevens niet tijdig door de administratie worden ontvangen, zal een bijdrage in de hoogste categorie worden vastgesteld.

Op de administratie is het ook mogelijk om te pinnen; dit geldt tevens voor MBO-leerlingen.

Als beide ouders het gezag hebben, dienen zij beiden de inkomensgegevens te overleggen. Als na een echtscheiding kan worden aangetoond dat slechts een ouder is belast met het gezag, zal alleen die betreffende ouder worden aangeschreven. Mocht er door beide ouders een (financiële) regeling zijn getroffen waarbij geregeld is dat één van de ouders de gehele financiële verantwoordelijkheid voor het kind draagt, dan ontvangen we graag een kopie van het convenant waarin deze afspraken zijn neergelegd.