Nieuwe leerlingen

Alles voor nieuwe leerlingen van Maritieme Academie Harlingen

Leerwerktraject

Heb je het wel gehad op school? Haal je waarschijnlijk je diploma niet en zie je het niet zitten nog langer naar school te gaan? En ben je 15 jaar? Maar wat je wel wilt is varen in de binnenvaart?

Dan is het LWT (leerwerktraject) voor jou een goede oplossing. Je volgt hier een programma die bestaat uit een combinatie van varen op een binnenvaartschip en per schooljaar ga je 5 periodes van twee weken bij ons naar school. In die schoolweken krijg je onderwijs in de volgende vakken: Binnenvaartkunde, Maatschappelijke vorming, Communicatieve vorming, Exacte vorming en Sport. Het onderwijs in het LWT is sterk individueel gericht en je krijgt les in een kleine groep. Ook LWT leerlingen kunnen in de schoolweken op onze huisvesting wonen.

Het LWT bereidt je voor op de BBL 2, matroos binnenvaart. Daar kun je aan beginnen als je 16 jaar bent.

Heb je interesse?

Maak een afspraak om langs te komen, zodat je alles kan bespreken en zien. Mail ons naar: mailto:informatie@maritiemeacademieharlingen.nl.