1. Home
  2. Onderbouw

Onderbouw

Leerlingen van Maritieme Academie Harlingen krijgen allemaal een eigen laptop. Tijdens de opleiding maken (uiteindelijk) alle vakken gebruik van digitaal lesmateriaal. Docenten zijn
geschoold in het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het digitale lesmateriaal. Natuurlijk wordt er gezorgd voor afwisseling. De hele dag naar een scherm staren is niet
gezond. Bovendien zijn er altijd onderdelen van vakken die zich moeilijk digitaal laten vertalen.

De keuze voor digitaal onderwijs is gemaakt vanwege de ontwikkelingen in het lesmateriaal
en de afspraken over passend onderwijs. Het wordt steeds belangrijker om leerlingen als individu specifiek onderwijs te bieden. Met digitaal lesmateriaal kunnen we de vooruitgang en
ontwikkeling van leerlingen meten en afspraken maken over het te behalen niveau. Leerlingen kunnen herhalen wat nog niet vlot gaat en zich verdiepen als duidelijk is dat ze de stof
beheersen. Op deze manier kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo werken.

Maritiem & Techniek

klas 1*:

  • vmbo basis
  • vmbo kader
  • vmbo gemengd

klas 2*:

  • vmbo basis
  • vmbo kader
  • vmbo gemengd

* Onze klassen in de onderbouw zijn heterogeen. Dit houdt in dat in klas 1 en in klas 2 leerlingen (nog) niet zijn ingedeeld naar niveau.