1. Home
  2. Onderbouw

Onderbouw

Denken en doen staan bij ons vmbo voorop. In klas 1 en 2, de onderbouw, krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Wiskunde, Natuur- en Scheikunde, Mens & Maatschappij en Lichamelijke Oefening. De praktijkvakken in de onderbouw bestaan uit varen, roeien, hout en metaal bewerken, LEGO, knopen en splitsen, hydrauliek en motoren.

We koppelen, waar mogelijk, de algemene vakken aan de praktijk. Bij het bouwen van een schip of het uitzetten van een vaarroute heb je rekenen en wiskunde nodig. In je taallessen leer je hoe je gesprekken voert met havenmeesters en sluiswachters. Op deze manier leer je sneller, begrijp je de lesstof en onthoud je die beter.