Ouders

Alles voor ouders van leerlingen van Maritieme Academie Harlingen

PTA voorlichting vrijdag 28 september 2018

Op vrijdag 28 september 2018 organiseren we een PTA voorlichting voor de 3e jaars leerlingen en hun ouders/verzorgers. We beginnen om 13.00 uur en de voorlichting zal tot ongeveer 14.30 uur duren. Na afloop is er beperkt gelegenheid om met de mentor over de gang van zaken op school met betrekking tot uw zoon/dochter te spreken.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een opsomming van alle toetsen en handelingsopdrachten die uw zoon/dochter in het derde leerjaar maakt voor het Schoolexamen. Het Schoolexamen bestrijkt twee leerjaren, n.l. het derde en het vierde leerjaar. De resultaten van de schoolexamens behaald in het derde jaar gaan dan ook mee naar het vierde leerjaar. Aan het eind van het vierde jaar wordt nog een Centraal Examen (eindexamen) afgenomen. Om van het derde leerjaar over te gaan naar het vierde leerjaar moeten alle onderdelen uit het PTA voor het derde leerjaar zijn afgerond.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden: