1. Home
  2. Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient dit nog diezelfde dag ’s morgens – bij voorkeur telefonisch op telefoonnummer 0517-412300 – aan de school te worden doorgegeven. De ouders/verzorgers geven hun kind, zodra dit weer naar school kan gaan, een briefje mee,waarop vermeld staat op welke datum en om welke reden hij de lessen heeft moeten verzuimen. Verzuim wordt geregistreerd. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Een compleet overzicht van de verzuimregels vindt u onder: verlof aanvragen.